ارز دولتی برای واردات روغن حذف نشده است

 نبض بازار: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا ارز دولتی برای واردات روغن حذف شده است یا خیر؟ گفت: هنوز ارز دولتی از روغن حذف نشده است. علاوه بر روغن، دانه‌های روغنی، کنجاله، ذرت و جو ارز دولتی دریافت می‌کنند. معتقدیم که ارز دولتی از همان ابتدا نباید ابداع می‌شد. چنانچه ارز از همان ابتدا مسیر تک نرخی شدن را طی می‌کرد امروز با برخی سرگردانی‌ها مواجه نمی‌شدیم و زمینه‌های تفاوت نرخ در بازار ایجاد نمی‌شد.

ابوالحسن خلیلی افزود: زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به قوت خود باقی بماند و نرخ ارز متقاضی ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان باشد فاصله قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تصمیم دولت برای عبور از ارز ۴۲۰۰ تومانی به سمت ارز بازار نیز سخت‌تر می‌شود.