در دهه ۷۰ چه کردیم که بازار خودرو ۱۳ سال آرامش داشت؟

تاریخ انتشار : يکشنبه، 30 شهريور 1399

رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، بهترین راه برای ساماندهی بازار خودرو را عنوان کرد. محمدرضا نجفی‌منش در پاسخ به این پرسش که بهترین راه برای ساماندهی بازار خودرو در وضعیت کنونی چیست؟

اظهار داشت: من فکر می‌کنم گام اول این است که دولت جز در کالای ضروری و اساسی که به سفره و خوراک مردم ربط دارد، از قیمت‌گذاری خارج شود.
وی افزود: خودرو نیاز اصلی نیست، باید درست عمل کرد. باید اجازه داد صنعت خودرو نفس بکشد. خودروساز نباید متضرر شود. رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تصریح کرد: اصلا من به تجربه خودمان در دهه هفتاد اشاره می‌کنم. در این دوره دولت، قیمت را بر اساس حاشیه بازار تعیین کرد. به عنوان مثال می‌گفت این خودرو اگر هفت میلیون تومان است، خودروساز به قیمت 6 میلیون و 500 هزار تومان تحویل دهد. کم کم بازار با قیمت کارخانه هماهنگ می‌شد و کارخانه دوباره 300 هزار تومان قیمت را پایین می‌آورد. نجفی‌منش متذکر شد: دیدیم این وضعیت آرامشی 13 ساله را در بازار خودرو ایجاد کرد. به عبارت دیگر در این دوره 13 ساله قیمت نهاده‌های خودرو 200 تا 300 درصد افزایش یافت، اما خودرو تنها 25 درصد گران شد. این تجربه خوبی بود که می‌تواند دوباره مد نظر قرار گیرد.