گزارش شش ماهه تجارت ایران و آلمان

تاریخ انتشار : جمعه، 28 مرداد 1401 22:17:07

به گزارش نبض بازار بر اساس آخرین گزارش ارائه شده توسط اداره آمار آلمان، حجم تجارت ایران و آلمان در شش ماه نخست سال 2022 به عدد 959 میلیون یورو رسید، که نسبت به مدت مشابه در سال قبل هفت درصد رشد داشته است (899 میلیون یورو). از این میزان، سهم صادرات ایران 160 میلیون یورو بوده است که نسبت به شش ماه نخست سال 2021، نه درصد رشد داشته است ولی با این حال این مقدار چهار درصد کمتر از میزان رشد صادرات کشورهای غیر اروپایی به آلمان است (در نیمه نخست 2022، واردات آلمان از کشورهای غیر اروپایی 13 درصد افزایش داشته است). همچنین صادرات آلمان به ایران در این مدت 799 میلیون یورو بوده است که این مقدار به نسبت سال گذشته شش درصد افزایش را نشان می‌دهد اما بازهم این میزان هفت درصد کمتر از میزان رشد صادرات آلمان به کشورهای غیر اروپایی بوده است (در نیمه نخست 2022، صادرات آلمان به کشورهای غیر اروپایی 13 درصد افزایش داشته است).

آمار این اداره نشان می‌دهد که حجم تجارت میان ایران و آلمان در ماه ژوئن نیز به نسبت ماه مشابه سال قبل پنج درصد رشد داشته است (از 162 میلیون یورو به 171 میلیون یورو)، اگرچه صادرات ایران به آلمان در این ماه کاهش 13 درصدی داشته است و از 24.4 میلیون یورو در ژوئن 2021، به عدد 21 میلیون یورو رسیده است. در طرف دیگر، صادرات آلمان به ایران رشد نه درصدی را نشان می‌دهد (از 137 میلیون یورو به 150 میلیون یورو) که همین موضوع موجب افزایش حجم تجارت میان دو کشور شده است.

در شش ماه نخست 2022، مواد غذایی و دام در صدر کالاهای تبادل شده میان دو کشور قرار دارد (282 میلیون یورو صادرات آلمان به ایران و 66 میلیون یورو صادرات ایران به آلمان). در این بازه زمانی، صادرات مواد خام غیرخوراکی، غیر سوخت از مبدا ایران رشد 78 درصدی داشته و از 33.6 میلیون یورو در شش ماه اول 2021 به 60 میلیون یورو رسیده است. عمده دلیل این رشد چشمگیر، افزایش میزان صادرات ایران در زیرگروه سنگ معدن فلزی و ضایعات فلزی از 1.2 میلیون یورو در مدت مشابه سال قبل به 16.9 میلیون یورو و زیرگروه مواد خام حیوانی و گیاهی از 32 میلیون یورو به 42 میلیون یورو بوده است.