حکم جلب پوتین

تاریخ انتشار : شنبه، 27 اسفند 1401 10:11:57

دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را صادر کرد.
این دادگاه بین المللی، اتهام پوتین را " ارتکاب جنایت جنگی با انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه" عنوان کرده است.

طبق برخی گزارش ها، بعد از حمله روسیه به اوکراین، ارتش روسیه در فرایندی غیرقانونی، هزاران کودک اوکراینی را که والدین خود را در جنگ از دست داده اند، به روسیه منتقل و به برای آنها مدارک هویتی روسی صادر کرده است تا خانواده های روس بدون فرزند، آنها را به فرزندی بپذیرند.
دولت اوکراین مدعی است تعداد این کودکان ربوده شده، بیش از 16 هزار نفر است.

پیشتر ایلزه برندز کریس، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد در امو حقوق بشر گفته بود: «ادعاهای معتبری درباره انتقال اجباری کودکان بدون والدین خود به سرزمین‌های اشغال‌شده توسط روسیه یا به خاک فدراسیون روسیه وجود دارد.» روسیه این ادعا را تکذیب کرده است.

دادگاه کیفری بین‌المللی حکم بازداشت پوتین را صادر کرد
دادگاه یا دیوان کیفری بین المللی، انتقال اجباری کودکان را نقض مقررات جنگی و جنایت جنگی می داند. این دادگاه علاوه بر پوتین، "ماریا لووا بلووا" کمیسر حقوق کودک روسیه  را نیز تحت پیگرد قرارداده است.

البته از آنجا که روسیه جزو امضا کنندگان پیمان‌ تشکیل دادگاه کیفری بین المللی نیست، این حکم عملاً قابلیت اجرا ندارد مگر آن که پوتین به یکی از کشورهای امضا کننده سفرکند و در آنجا بازداشت شود. از این رو، پوتین تا آخر عمر، محدودیت زیادی برای سفر به خارج از روسیه خواهد داشت.